Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen (ademen door de mond), slissen, afwijkend slikken en/of kauwen en duim-, speen- en vingerzuigen zijn afwijkende mondgewoonten.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zal ik een observatie van de mondmotoriek doen en een aantal metingen verrichten. 

Behandeling

In overleg wordt de behandeling opgestart met als doel het versterken van de mondspieren. Indien nodig zal een juiste sliktechniek worden aangeleerd. Daarnaast wordt de tongpositie zowel in rust als in de spontane spraak getraind, waardoor de articulatie zal verbeteren.