Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal voor nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren. Ik behandel kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornis (TOS) en meertaligheid. 

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een aantal spraak- en/of taaltesten. Ook zal ik tijdens gesprekjes met uw kind de taal en communicatie bekijken. Op deze wijze kan ik een zo goed mogelijk beeld krijgen van de taalonderdelen die uw kind al heeft geleerd.

Behandeling

Bij jonge kinderen bestaat de behandeling vaak uit een combinatie van indirecte behandeling (begeleiding van ouders/ omgeving) en directe behandeling (werken met uw kind). Bij oudere kinderen (bovenbouw/ voortgezet onderwijs) richt de logopedische behandeling zich meer op het leren omgaan met TOS. Hoe ouder kinderen worden, hoe moeilijker het voor hen is om sommige taalonderdelen te leren. Ze kunnen bijvoorbeeld wel manieren leren om informatie beter te onthouden. 

Wat kun u zelf doen?

Benoem wat je ziet, denkt, voelt en wat er gebeurt. Vertel!

  • Lees vaak en veel voor
  • Zing samen liedjes en versjes
  • Kijk samen korte (leerzame) filmpjes, bijv. van Schooltv
  • Laat stiltes vallen en wacht; geef uw kind te ruimte om met taal te komen
  • Reageer op (non-verbale) initiatieven/ acties van het kind

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

TOS door de jaren heen

TOS ontstaat bij jonge kinderen, maar verdwijnt niet wanneer zij volwassen worden. Door begeleiding en behandeling leren zij nieuwe taal. Ze worden beter verstaanbaar, leren taal beter begrijpen, leren meer woorden en hun zinnen worden langer. Wanneer kinderen ouder worden, veranderen de kenmerken van hun TOS ook. Oudere kinderen hebben moeite met lange moeilijke zinnen, het gebruik van werkwoorden en het vertellen van een verhaal.

1 op de 14 kinderen heeft (kenmerken van) TOS

Heeft u twijfels over de taalontwikkeling van uw kind?

Via https://www.kindentaal.nl/snel-test kun je een sneltest doen om te bepalen of het verstandig is om de taalontwikkeling van uw kind te laten onderzoeken. Uiteraard kunt u ook met uw vragen een afspraak maken in mijn praktijk.