Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Deze twee functies horen bij elkaar. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijk ik ook naar het gehoor. In de praktijk begeleid ik cliënten:

  • tijdens de revalidatie na plaatsing van een cochleair implantaat (CI) 
  • kinderen en volwassenen met slechthorendheid

Onderzoek

Als er sprake is van slechthorendheid bij kinderen zal ik eerst onderzoeken hoe groot de taal- en spraakachterstand is.

Behandeling

De logopedische behandeling van kinderen zal met name gericht zijn op het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak, het geven van specifieke hoortraining en het leren van spraakafzien (liplezen). Dit gebeurt zoveel mogelijk in een spelsituatie. Ouderbegeleiding speelt hierin een belangrijke rol. Ik zal daarom ouders adviseren hoe om te gaan met een hoortoestel en andere technische hulpmiddelen. In het algemeen wordt met logopedische behandeling de achterstand ingelopen. 

Bij volwassenen met een aangeboren slechthorendheid zal de behandeling zich vooral richten op (hernieuwde) aandacht voor de uitspraak en spraakafzien.

De behandeldoelen bij kinderen en/of volwassenen met een CI, zullen met name worden gericht op het leren horen, het gebruik van spraakafzien, de communicatie met de omgeving en articulatie.