Stem en adem

De stem is hèt middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. De stem bepaalt immers hoe uw boodschap op anderen overkomt. Wanneer u in het dagelijkse leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen. Iedereen kan deze keelklachten krijgen, bijvoorbeeld na een feest of tijdens een verkoudheid. Ze zijn dan van voorbijgaande aard. Als echter keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zoveel hinder ondervinden dat de zin om te spreken afneemt.

Bovendien kunnen personen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen. De stem wordt hees of schor, valt weg en kan niet meer zo gebruikt worden als men wilt. Vaak ontstaat dit omdat er niet de juiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen. Om in aanmerking te komen voor een logopedische behandeling dient eerst een organisch stemprobleem uitgesloten te worden. De KNO-arts zal een eventuele organische oorzaak, zoals een poliepje of stembandknobbeltjes, uitsluiten middels een onderzoek. 

Onderzoek

Tijdens het stemonderzoek zullen er een aantal metingen en een observatie van de stem plaatsvinden.

Behandeling

De basisprincipes om de stem weer optimaal te kunnen gebruiken krijgen in de eerste sessies de prioriteit. Tijdens deze behandelingen zal ik letten op de lichaamshouding en zal ik met u werken aan de ademhaling. Tijdens de eerste behandeling zult u van mij stem hygiënische adviezen ontvangen. 

Ik ben gespecialiseerd in Manuele larynx facilitatie (afgekort MLF).  Bij stemproblemen is er vaak sprake van teveel spierspanning in de hals en keel. Tijdens de MFL sessies zal ik de spieren rond het strottenhoofd losmaken en stretchen. MLF helpt niet alleen bij stemproblemen, maar ook bij problemen met slikken, chronisch hoesten en een globusgevoel. De behandeling zal ik altijd met u persoonlijk afstemmen.  

Voor volwassen stempatiënten heb ik de mogelijkheid om gebruik te maken van de Voice Buddy App. De Voice Buddy is een app voor stemcliënten. Deze app kan worden gebruikt als ondersteuning van de behandelingen. De app helpt en motiveert bij het doen van de dagelijkse oefeningen. 

Tot slot ben ik aangesloten bij Stemkring Nederland. Stemkring Nederland is een kwaliteitskring van logopedisten met een passie voor stem. De kwaliteitskring helpt mee aan het waarborgen van de deskundigheid en kwaliteit van de logopedist. Meerdere keren per jaar komen wij samen om op een gestructureerde wijze in gesprek te gaan over alle aspecten betrokken bij de stem. Hierbij wordt gewerkt aan het verhogen van kennis, ontwikkelen van vaardigheden en het versterken van competenties.