Slikken

Logopedisten behandelen ook problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie.

Onderzoek

Bij jonge kinderen zal ik een observatie doen tijdens het eten en drinken. 

Slikproblemen bij volwassen kunnen in kaart worden gebracht met een slikonderzoek, zodat de oorzaak van de slikstoornis kan worden vastgesteld. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of een radioloog.

Behandeling

Tijdens de interventie bij jonge kinderen zal ik passende adviezen geven over een goede houding en techniek. Daarnaast zal ik kijken wat de beste fles, speen of beker is voor uw kind. Ook kan het zijn dat ik gerichte oefeningen adviseer om bijvoorbeeld het kauwen te stimuleren.

De behandeling bij volwassenen met slikproblemen zal zich met name richten op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken. Daarnaast geef ik altijd adviezen met betrekking tot bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd, de consistentie van het voedsel en de wijze van aanbieden.

Mobiele versie afsluiten