De praktijk

Logopediepraktijk van Brakel is gelegen aan de Dillenburgstraat 2 in Drunen. Aan de voorzijde van de praktijk zijn ruim voldoende (gratis) parkeermogelijkheden. Ook is het mogelijk om aan de achterzijde van de praktijk te parkeren op een afgesloten parkeerterrein (bereikbaar via de Hogeweg). De praktijk bevindt zich op de begane grond en er is een wachtruimte aanwezig.  

De eerste afspraak

Voorafgaand of tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk ontvang ik graag de verwijzing van uw huisarts/specialist. Tijdens een eerste gesprek ligt de nadruk op uw hulpvraag/klacht en samen zullen we kijken wat logopedie voor u of uw kind kan betekenen. Indien nodig wordt nader onderzoek gepland. Daarna wordt het behandelplan met u besproken. De eerste afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Logopediepraktijk van Brakel heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Bent u 18 jaar of ouder dan wordt het eigen risico aangesproken. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Wanneer u van verzekering verandert, laat het dan direct weten in verband met een juiste declaratie. 

Huisregels

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Dat kan telefonisch,  via een WhatsApp/sms-bericht, een e-mail of door een bericht in te spreken op de voicemail van de behandelend logopedist. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, ben ik genoodzaakt het tarief van de gereserveerde behandeling bij u in rekening te brengen. Het verzuimtarief is €40,53 voor een gemiste behandeling. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.  

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt uw privacy. In de privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. 

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling kunt u dit het beste eerst voorleggen aan de behandelend logopedist. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de desbetreffende klachtenregeling. Voor meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici kijk dan op de website www.klachtenloketparamedici.nl.

Mobiele versie afsluiten